Harcerstwo


  

 Akcja pod Arsenałem - 71. rocznica

 

Najsłynniejszą i bohaterską akcję  przeprowadzili 26 marca 1943 r. harcerze z Szarych Szeregów. Pamiętamy o tych ważnym wydarzeniu historycznym. Zuchy i harcerze z naszej szkoły przeprowadzili apel słowno - muzyczny pod kierunkiem swoich opiekunów - phm. Z. Wypychowskiej, phm. R. Rzepniewskiej, pwd. M. Sadowskiego i pwd. E. Sawickiej.

 

Zdjęcia:

 

 


 

Dzień Myśli Braterskiej

 

    21 lutego 2014 r. w SP nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość harcerska "Dzień Myśli Braterskiej".

    W spotkaniu uczestniczyli między innymi Komendant Chorągwi ZHP z Białegostoku hm. A. Bajkowski i Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim phm. D. Kośko, burmistrz miasta p. J. Borowski, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZHP J. Kitlasz, dyrektorzy przedszkoli, instruktorzy, sympatycy harcerstwa i nauczyciele.

    Dostojnych gości powitała pani dyrektor SP nr 5 Z. Tymińska. Podkreśliła, że szkoła, którą prowadzi, związana jest od lat z harcerstwem. Działają tu drużyny harcerskie i gromady zuchowe. Patron szkoły - Szare Szeregi - jest też inspiracją i bodźcem do wychowania w duchu umiłowania ojczyzny, braterstwa, otwartości i harcerskiej przyjaźni.

    Dalszą część uroczystości poprowadził opiekun 50 DH ze SP nr 5 - druh Mateusz Sadowski. Odbyło się też przyrzeczenie harcerskie oraz obietnica zuchowa, które odebrał według procedur Komendant Chorągwi ZHP hm. A. Bajkowski.

    Po części oficjalnej przeprowadzono część artystyczną. Były to pląsy i zabawy zaprezentowane przez gromady zuchowe prowadzone przez phm. R. Rzepniewską, phm. Z. Wypychowską, dh. E. Sawicką. Harcerze z 50 DH wystąpili ze scenką rodzajową, która przybliżyła zebranym ideę Dnia Myśli Braterskiej.

    Z wielkim zaangażowaniem zaprezentowała się gościnnie gromada zuchowa "Leśne Duszki" prowadzona przez phm. Agnieszkę Kośko z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

    Spotkanie zakończyło się wpisami okolicznościowymi do kroniki  szkoły i rozmowami przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez harcerzy.

 

 


 

V JESIENNY ZŁAZ ANDRZEJKOWY

 

         W dniach od 22 do 24 listopada 2013 r. 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim uczestniczyła w trzydniowym złazie andrzejkowym w Strabli zorganizowanym przez Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim.

         Złaz miał charakter integracyjny i - zgodnie z tradycją - pierwszego dnia odbył się apel inauguracyjny i świeczkowisko. Było pełno emocji, zwłaszcza podczas nocnej musztry, gdzie sprawdzano gotowość zadaniową zuchów i harcerzy. W programie spotkania znalazły się również bieg patrolowy, dyskoteka i przyrzeczenie harcerskie. Złaz zakończył się apelem i serdecznym pożegnaniem uczestników.

        Oto zdjęcia zrobione przez naszego drużynowego Mateusza Sadowskiego, uczestnika złazu andrzejkowego:

   

 


 

 Warty honorowe harcerzy  z naszej szkoły

 

         Dnia 1 listopada 2013 roku 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim pełniła warty honorowe przy pomniku Żołnierzy IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego U B K Armii Krajowej, którzy polegli w dniu 11 czerwca 1943 roku w rejonie wsi Pawły w boju z  siłami najeźdźcy niemieckiego.

         Warty pełniły uczennice klasy IVa,  IVb i VIb - Martyna Kużel, Amelia Rogalska, Martyna Rogalska, Julia Kamińska, Magda Mucha i Justyna Pankowska. Opiekunem wystawionych wart był p. Mateusz Sadowski.

         Uczennice wzorowo wypełniły służbę.

 

Zapraszamy do fotogalerii: 

 

 

 


     BIWAK „JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ”

         W dniach od 27 do 29 września 2013 roku 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim uczestniczyła w trzydniowym biwaku zorganizowanym przez Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim.

         Pierwszego dnia odbył się apel inauguracyjny i świeczkowisko. W następnym dniu zuchy, harcerze i instruktorzy wzięli udział w biegu patrolowym trwającym około półtorej godziny i w grze „pięćdziesiątka”. Potem odbyło się obrzędowe ognisko instruktorskie, a zuchy i harcerze bawili się na hucznej dyskotece. Dzień zakończył się mszą świętą i modlitwą prawosławną. Później wszyscy zabrali się za porządki przed wyjazdem. Biwak zakończył się apelem i serdecznym pożegnaniem uczestników.

Zapraszamy do fotogalerii:

 

 


 

Rocznica "Akcji pod Arsenałem" i obietnica zuchowa 27.03.2013 r.

 

26 marca 2013 r. przypada 70 rocznica jednej z najwspanialszych akcji konspiracyjnych okresu wojny. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez harcerzy z 50 DH im. Szarych Szeregów pod kierunkiem pana Mateusza Sadowskiego. Godnie uczcili oni pamięć prawdziwych patriotów - Polaków: Alka, Rudego, Zośki i innych członków organizacji wiernej Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. W atmosferze ciszy, spokoju i zadumy wysłuchaliśmy pieśni i recytacji w wykonaniu harcerzy, a następnie byliśmy świadkami ważnej chwili w życiu zuchów z naszej "Piątki". 5 GZ "Leśne Skrzaty" prowadzona przez phm R. Rzepniewską46 GZ "Podlaskie Iskierki" z phm Zofią Wypychowską oraz 47 GZ "Dzielne Smerfy" z phm Małgorzatą Filim złożyły na ręce phm Barbary Andrejuk - zastępcy komendanta Hufca ZHP - Obietnicę Zuchową.

Mamy nadzieję, że w przyszłości staną się godnymi podziwu, wiernymi ideałom harcerskim członkami ZHP, a swoją postawą i zaangażowaniem będą rozsławiać imię szkoły "Szare Szeregi".

 

 


Betlejemskie Światło Pokoju

Dnia 20 grudnia 2012 r. przy placu ratuszowym w Bielsku Podlaskim odbyło się harcerskie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom naszego miasta. W uroczystości wzięli udział harcerze i zuchy z bielskiego hufca, przedstawiciele władz samorządowych i Chorągwi Białostockiej oraz mieszkańcy miasta. Naszą szkołę reprezentowały zuchy z drużynowymi phm. Reginą Rzepniewską, phm. Zofią Wypychowską i phm. Małgorzatą Filim.

Spotkanie rozpoczęło się symbolicznym rozpaleniem ogniska z płomienia światełka betlejemskiego i gawędą ks. Piotra Jurczaka o ogniu. Przedstawiciele władz złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

 


IV Harcerski Złaz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

W dniach 23 -25 listopada 2012 r. w naszej szkole odbył się IV Jesienny Złaz Andrzejkowy Harcerzy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

„Piątka” stała się bazą dla zuchów, harcerzy i instruktorów z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego (Milejczyc, Glinnika, Bielska Podlaskiego, Czyż, Orli, Siemiatycz, Augustowa, Bociek, Hajnówki, Brańska, Holonek, Chojewa). W złazie uczestniczyło 208 harcerzy i zuchów z 12 gromad i drużyn harcerskich, łącznie z kadrą 230 osób.

Naszą szkołę reprezentowały: 10 GZ  „Leśne Skrzaty” z phm. R.Rzepniewską, 46 GZ „Podlaskie Iskierki”z  phm. Z. Wypychowską, 47 GZ z phm. M. Filim oraz 50 DH im. Szarych Szeregów.

Komendantką złazu została  phm. E. Arciuszkiewicz, a p. dyrektor naszej szkoły Z . Tymińska była gospodarzem harcerskiego wydarzenia.  Podczas 3 -dniowego spotkania  uczestnicy mieli okazję wymieniać się doświadczeniami, które integrują środowiska harcerskie . Odbyła się gawęda o powstaniu harcerstwa, świeczkowisko, musztra i bieg patrolowy, a 6 nowych członków harcerstwa z naszej szkoły złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.

Organizatorem spotkania harcerzy i zuchów była Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

 

 


Z historii harcerstwa...

W 1996r. z inicjatywy dyrektora szkoły Krystyny Zajko i nauczyciela, będącego doświadczonym instruktorem ZHP, hm. Marka Boratyńskiego - w Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim zorganizowano harcerstwo, które stworzyło możliwość dawania uczniom dobrych wzorów wychowania, uczenia umiłowania Ojczyzny i potrzeby niesienia pomocy innym.

         W 1997r., rozkazem komendanta Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim, drużyna harcerzy z klas V-VI otrzymała nr 50 i nazwę 50 DH im. Szarych Szeregów. Funkcję drużynowego powierzono druhowi hm. Markowi Boratyńskiemu. Oto archiwalne zdjęcia:

         Członkowie drużyny początkowo poznawali historię harcerstwa, tajniki działalności Szarych Szeregów i ich bohaterów., a ideały wyniesione z kart historii - realizowali podczas zbiórek i czynnej służby. Pierwsi członkowie drużyny złożyli uroczyste przyrzeczenie harcerskie podczas majowych patriotycznych uroczystości miejskich przy pomniku Konstytucji 3 Maja w 1997r.

 Ślubowali:

„Mam szczerą wolę

całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

                           

 W miarę upływu czasu, zwiększała się liczba członków drużyny. Powstała także 52 DH im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”, którą prowadziła phm. Anna Porycka (nauczyciel matematyki).

         W 2003r. Harcerze z „Piątki” przejęli opiekę nad mogiłą bezimiennego żołnierza AK pseudonim „Witek”. Akt nadania patronatu przekazali: Związek Żołnierzy AK, Regionalny Komitet Pamięci Narodowej, Związek Piłsudczyków RP, Klub Prawicy Samorządowej „Jedność”.

 Harcerze i harcerki aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i środowiska bielskiego Hufca ZHP (uroczystości religijno-patriotyczne, warty przy grobach żołnierzy, konkursy recytatorskie i poetyckie o Szarych Szeregach, złazy, świeczkowiska, kominki, akcje charytatywne, społeczne).

         Aktualnie funkcjonuje 50 DH im. Szarych Szeregów i prowadzi ją druhna pwd. Anna Tołwińska (nauczyciel j.angielskiego).

         W szkole działają Gromady Zuchowe. Prężnie funkcjonuje gromada pod kierunkiem phm. Zofii Wypychowskiej. Duże zasługi należy także przypisać w pracy z najmłodszymi harcerzami nauczycielkom z klas I-III - pwd. Elżbiecie Sawickiej, phm. Reginie Rzepniewskiej i pwd. Małgorzacie Filim.


46 Gromada Zuchowa "Podlaskie Iskierki" - drużynowa phm. Zofia Wypychowska

    46 Gromada Zuchowa „Podlaskie Iskierki” rozpoczęła działalność we wrześniu 2011 roku. Tworzą ją uczniowie klasy pierwszej b, którzy spotykają się na zbiórkach w piątki. Drużynową jest phm. Zofia Wypychowska. Gromada liczy 12 zuchów: 8 dziewczynek i 4 chłopców. Celem zbiórek jest integracja zespołu, ponadto umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, tolerancja, współzawodnictwo.

Na zbiórkach zuchy realizują zadania wynikające z planu pracy, uczestniczą  w zabawach i grach integrujących, sportowych, uczą się piosenek, pląsów, wykonują prace plastyczne.

    Zuchy uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata 2011”.

 

   

    Brały udział w akcji charytatywnej ”Góra grosza”. 

    Wspólnie z 50 DH „Szare Szeregi” zuchy przygotowały wigilię zuchowo-harcerską. Było dzielenie się opłatkiem, spożywanie przygotowanych potraw, śpiewanie kolęd oraz piosenek zuchowych i harcerskich.

 

  

     21 grudnia 2011 zuchy uczestniczyły w uroczystości Betlejemskie Światło Pokoju przy ratuszu miejskim.

 

   

    Zuchy aktywnie włączyły się w doniosłą uroczystość 15 rocznicy nadania szkole imienia Szarych Szeregów. Godnie witały dostojnego gościa – księdza biskupa Antoniego Dydycza .

 

 

    Wspólnie z harcerzami z bielskiego hufca brały udział w spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem A. Dydyczem w Drohiczynie. Uczestniczyły we wspólnej modlitwie, spotkaniu z pątnikami i księżmi. 

 

   

       

 

    Zuchy zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku na 46 GZ „Podlaskie Iskierki” do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i ludzi dobrej woli.

 


20 Gromada Zuchowa "Wesołe Krasnoludki" - drużynowa pwd. Elżbieta Sawicka

    Gromada powstała w roku szkolnym 2007/2008. Liczyła 12 zuchów zgrupowanych w dwóch szóstkach: "Wesołki" i "Śmieszki". Uczestniczyła w wielu imprezach szkolnych, lokalnych i hufcowych, m.in. w "Imieninach Zucha" w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

 Chętnie brała udział w cyklicznych konkursach organizowanych przez Hufiec Bielsk Podlaski:

   Zuchy przygotowały kolędowanie harcerskie, wystawiały "Jasełka" w czasie przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz brały udział w akcji "Zapomniane mogiły".

 

    Na ręce komendanta Hufca ZHP w 2008 r. złożyły Obietnicę zuchową. Wykazały się przy tym wieloma umiejętnościami i wspaniałą znajomością Prawa zucha.

    Uroczystości te były wynikiem systematycznej pracy na zbiórkach zuchowych. Oto przykład zbiórki pod hasłem "Święto ziemniaka".