Harcerstwo


 

Betlejemska moc światła

 

         Rokrocznie harcerze i zuchy z naszej szkoły pod opieką dh Mateusza Sadowskiego, dh Małgorzaty Filim i dh Elżbiety Sawickiej włączają się w akcje przedświąteczną związaną z Bożym Narodzeniem organizowaną przez Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim. 18 grudnia 2014 r. odbyło się opłatkowe spotkanie środowisk zuchowych i harcerskich połączone z przekazaniem „Światła z Betlejem”.

19 grudnia 2014 r. harcerze symboliczne światło roznosili do instytucji na terenie naszego miasta, m.in. do PSS „Społem”, Biblioteki Miejskiej, wójta gminy Bielska Podlaskiego, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim oraz do bielskich cerkwi.

 

Galeria:

 

 


 

HARCERSKA WIGILIA 2014

 

         Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas miłych życzeń, refleksji przy wigilijnym stole. 8 grudnia 2014 r. dh Mateusz Sadowski zorganizował harcerzom z naszej szkoły wyjątkowy wieczór wigilijny. Był tradycyjny opłatek, wigilijne potrawy, sianko na stole i kolędy. Harcerze samodzielnie przygotowali spotkanie. Na koniec zorganizowali konkurs „Znajdź sianko”. Najdłuższy wyciągnięty kłos trawy był znakiem szczęścia i pomyślności w Nowym 2015 Roku. Zwyciężyła grupa harcerek z klas V.

 

Zobacz galerię:

 

 


 

ZUCHY I HARCERZE W AKCJACH LISTOPADOWYCH

 

    27 października 2014 r. harcerze z 50 DH pod opieką dh Mateusza Sadowskiego wzięli udział w sprzątaniu grobu nieznanego żołnierza o pseudonimie „Witek” na Cmentarzu Wojskowym w Bielsku Podlaskim.

 

 

Warty honorowe

 

      Co roku, 1 listopada 2014 r. harcerze z naszej drużyny pełnią służbę wart honorowych na cmentarzu przy ul. Dubiażyńskiej przy grobach żołnierzy IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej.

 

 

Wieczór andrzejkowy

 

    24 listopada 2014 r. odbyła się zabawa andrzejkowa, którą zorganizowali harcerze  pod opieką dh Mateusza Sadowskiego oraz zuchy: „Leśne Duszki” i „Poszukiwacze Przygód” pod opieką druhen - Małgorzaty Filim  i Elżbiety Sawickiej. Był to wieczór pełen atrakcji. Odbyły się sprawnościowe zabawy ruchowe, lanie wosku, ustawianie butów i zgadywanki.

Niewątpliwie atrakcją spotkania była dyskoteka i słodki poczęstunek.

 

 


 

Doktorce – ognisko harcerskie 50 DH im. Szarych Szeregów

 

    23 października 2014 r. w bazie ZHP w Doktorcach zostało zorganizowane ognisko dla naszych harcerzy. Harcerze z 50 DH pod opieką dh Mateusza Sadowskiego do wspólnej zabawy zaprosili 16 DH 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Były gry terenowe, pląsy, zabawy w chowanego i tańce: „Tunak, Tunak”, „Belgijka”. Oczywiście, centralnym punktem spotkania było pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Wspólnie z rodzicami harcerzy bawiliśmy się przy ognisku kilka godzin. To była prawdziwa zabawa.

 

 


 

Akcja pod Arsenałem - 71. rocznica

 

Najsłynniejszą i bohaterską akcję  przeprowadzili 26 marca 1943 r. harcerze z Szarych Szeregów. Pamiętamy o tych ważnym wydarzeniu historycznym. Zuchy i harcerze z naszej szkoły przeprowadzili apel słowno - muzyczny pod kierunkiem swoich opiekunów - phm. Z. Wypychowskiej, phm. R. Rzepniewskiej, pwd. M. Sadowskiego i pwd. E. Sawickiej.

 

Zdjęcia:

 

 


 

Dzień Myśli Braterskiej

 

    21 lutego 2014 r. w SP nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość harcerska "Dzień Myśli Braterskiej".

    W spotkaniu uczestniczyli między innymi Komendant Chorągwi ZHP z Białegostoku hm. A. Bajkowski i Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim phm. D. Kośko, burmistrz miasta p. J. Borowski, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZHP J. Kitlasz, dyrektorzy przedszkoli, instruktorzy, sympatycy harcerstwa i nauczyciele.

    Dostojnych gości powitała pani dyrektor SP nr 5 Z. Tymińska. Podkreśliła, że szkoła, którą prowadzi, związana jest od lat z harcerstwem. Działają tu drużyny harcerskie i gromady zuchowe. Patron szkoły - Szare Szeregi - jest też inspiracją i bodźcem do wychowania w duchu umiłowania ojczyzny, braterstwa, otwartości i harcerskiej przyjaźni.

    Dalszą część uroczystości poprowadził opiekun 50 DH ze SP nr 5 - druh Mateusz Sadowski. Odbyło się też przyrzeczenie harcerskie oraz obietnica zuchowa, które odebrał według procedur Komendant Chorągwi ZHP hm. A. Bajkowski.

    Po części oficjalnej przeprowadzono część artystyczną. Były to pląsy i zabawy zaprezentowane przez gromady zuchowe prowadzone przez phm. R. Rzepniewską, phm. Z. Wypychowską, dh. E. Sawicką. Harcerze z 50 DH wystąpili ze scenką rodzajową, która przybliżyła zebranym ideę Dnia Myśli Braterskiej.

    Z wielkim zaangażowaniem zaprezentowała się gościnnie gromada zuchowa "Leśne Duszki" prowadzona przez phm. Agnieszkę Kośko z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

    Spotkanie zakończyło się wpisami okolicznościowymi do kroniki  szkoły i rozmowami przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez harcerzy.

 

 


 

V JESIENNY ZŁAZ ANDRZEJKOWY

 

         W dniach od 22 do 24 listopada 2013 r. 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim uczestniczyła w trzydniowym złazie andrzejkowym w Strabli zorganizowanym przez Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim.

         Złaz miał charakter integracyjny i - zgodnie z tradycją - pierwszego dnia odbył się apel inauguracyjny i świeczkowisko. Było pełno emocji, zwłaszcza podczas nocnej musztry, gdzie sprawdzano gotowość zadaniową zuchów i harcerzy. W programie spotkania znalazły się również bieg patrolowy, dyskoteka i przyrzeczenie harcerskie. Złaz zakończył się apelem i serdecznym pożegnaniem uczestników.

        Oto zdjęcia zrobione przez naszego drużynowego Mateusza Sadowskiego, uczestnika złazu andrzejkowego:

   

 


 

 Warty honorowe harcerzy  z naszej szkoły

 

         Dnia 1 listopada 2013 roku 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim pełniła warty honorowe przy pomniku Żołnierzy IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego U B K Armii Krajowej, którzy polegli w dniu 11 czerwca 1943 roku w rejonie wsi Pawły w boju z  siłami najeźdźcy niemieckiego.

         Warty pełniły uczennice klasy IVa,  IVb i VIb - Martyna Kużel, Amelia Rogalska, Martyna Rogalska, Julia Kamińska, Magda Mucha i Justyna Pankowska. Opiekunem wystawionych wart był p. Mateusz Sadowski.

         Uczennice wzorowo wypełniły służbę.

 

Zapraszamy do fotogalerii: 

 

 

 


     BIWAK „JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ”

         W dniach od 27 do 29 września 2013 roku 50 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim uczestniczyła w trzydniowym biwaku zorganizowanym przez Komendę Hufca w Bielsku Podlaskim.

         Pierwszego dnia odbył się apel inauguracyjny i świeczkowisko. W następnym dniu zuchy, harcerze i instruktorzy wzięli udział w biegu patrolowym trwającym około półtorej godziny i w grze „pięćdziesiątka”. Potem odbyło się obrzędowe ognisko instruktorskie, a zuchy i harcerze bawili się na hucznej dyskotece. Dzień zakończył się mszą świętą i modlitwą prawosławną. Później wszyscy zabrali się za porządki przed wyjazdem. Biwak zakończył się apelem i serdecznym pożegnaniem uczestników.

Zapraszamy do fotogalerii:

 

 


 

Rocznica "Akcji pod Arsenałem" i obietnica zuchowa 27.03.2013 r.

 

26 marca 2013 r. przypada 70 rocznica jednej z najwspanialszych akcji konspiracyjnych okresu wojny. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez harcerzy z 50 DH im. Szarych Szeregów pod kierunkiem pana Mateusza Sadowskiego. Godnie uczcili oni pamięć prawdziwych patriotów - Polaków: Alka, Rudego, Zośki i innych członków organizacji wiernej Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. W atmosferze ciszy, spokoju i zadumy wysłuchaliśmy pieśni i recytacji w wykonaniu harcerzy, a następnie byliśmy świadkami ważnej chwili w życiu zuchów z naszej "Piątki". 5 GZ "Leśne Skrzaty" prowadzona przez phm R. Rzepniewską46 GZ "Podlaskie Iskierki" z phm Zofią Wypychowską oraz 47 GZ "Dzielne Smerfy" z phm Małgorzatą Filim złożyły na ręce phm Barbary Andrejuk - zastępcy komendanta Hufca ZHP - Obietnicę Zuchową.

Mamy nadzieję, że w przyszłości staną się godnymi podziwu, wiernymi ideałom harcerskim członkami ZHP, a swoją postawą i zaangażowaniem będą rozsławiać imię szkoły "Szare Szeregi".

 

 


Betlejemskie Światło Pokoju

Dnia 20 grudnia 2012 r. przy placu ratuszowym w Bielsku Podlaskim odbyło się harcerskie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom naszego miasta. W uroczystości wzięli udział harcerze i zuchy z bielskiego hufca, przedstawiciele władz samorządowych i Chorągwi Białostockiej oraz mieszkańcy miasta. Naszą szkołę reprezentowały zuchy z drużynowymi phm. Reginą Rzepniewską, phm. Zofią Wypychowską i phm. Małgorzatą Filim.

Spotkanie rozpoczęło się symbolicznym rozpaleniem ogniska z płomienia światełka betlejemskiego i gawędą ks. Piotra Jurczaka o ogniu. Przedstawiciele władz złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

 


IV Harcerski Złaz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

W dniach 23 -25 listopada 2012 r. w naszej szkole odbył się IV Jesienny Złaz Andrzejkowy Harcerzy Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

„Piątka” stała się bazą dla zuchów, harcerzy i instruktorów z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego (Milejczyc, Glinnika, Bielska Podlaskiego, Czyż, Orli, Siemiatycz, Augustowa, Bociek, Hajnówki, Brańska, Holonek, Chojewa). W złazie uczestniczyło 208 harcerzy i zuchów z 12 gromad i drużyn harcerskich, łącznie z kadrą 230 osób.

Naszą szkołę reprezentowały: 10 GZ  „Leśne Skrzaty” z phm. R.Rzepniewską, 46 GZ „Podlaskie Iskierki”z  phm. Z. Wypychowską, 47 GZ z phm. M. Filim oraz 50 DH im. Szarych Szeregów.

Komendantką złazu została  phm. E. Arciuszkiewicz, a p. dyrektor naszej szkoły Z . Tymińska była gospodarzem harcerskiego wydarzenia.  Podczas 3 -dniowego spotkania  uczestnicy mieli okazję wymieniać się doświadczeniami, które integrują środowiska harcerskie . Odbyła się gawęda o powstaniu harcerstwa, świeczkowisko, musztra i bieg patrolowy, a 6 nowych członków harcerstwa z naszej szkoły złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.

Organizatorem spotkania harcerzy i zuchów była Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

 

 


Z historii harcerstwa...

W 1996r. z inicjatywy dyrektora szkoły Krystyny Zajko i nauczyciela, będącego doświadczonym instruktorem ZHP, hm. Marka Boratyńskiego - w Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim zorganizowano harcerstwo, które stworzyło możliwość dawania uczniom dobrych wzorów wychowania, uczenia umiłowania Ojczyzny i potrzeby niesienia pomocy innym.

         W 1997r., rozkazem komendanta Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim, drużyna harcerzy z klas V-VI otrzymała nr 50 i nazwę 50 DH im. Szarych Szeregów. Funkcję drużynowego powierzono druhowi hm. Markowi Boratyńskiemu. Oto archiwalne zdjęcia:

         Członkowie drużyny początkowo poznawali historię harcerstwa, tajniki działalności Szarych Szeregów i ich bohaterów., a ideały wyniesione z kart historii - realizowali podczas zbiórek i czynnej służby. Pierwsi członkowie drużyny złożyli uroczyste przyrzeczenie harcerskie podczas majowych patriotycznych uroczystości miejskich przy pomniku Konstytucji 3 Maja w 1997r.

 Ślubowali:

„Mam szczerą wolę

całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

                           

 W miarę upływu czasu, zwiększała się liczba członków drużyny. Powstała także 52 DH im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”, którą prowadziła phm. Anna Porycka (nauczyciel matematyki).

         W 2003r. Harcerze z „Piątki” przejęli opiekę nad mogiłą bezimiennego żołnierza AK pseudonim „Witek”. Akt nadania patronatu przekazali: Związek Żołnierzy AK, Regionalny Komitet Pamięci Narodowej, Związek Piłsudczyków RP, Klub Prawicy Samorządowej „Jedność”.

 Harcerze i harcerki aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i środowiska bielskiego Hufca ZHP (uroczystości religijno-patriotyczne, warty przy grobach żołnierzy, konkursy recytatorskie i poetyckie o Szarych Szeregach, złazy, świeczkowiska, kominki, akcje charytatywne, społeczne).

         Aktualnie funkcjonuje 50 DH im. Szarych Szeregów i prowadzi ją druhna pwd. Anna Tołwińska (nauczyciel j.angielskiego).

         W szkole działają Gromady Zuchowe. Prężnie funkcjonuje gromada pod kierunkiem phm. Zofii Wypychowskiej. Duże zasługi należy także przypisać w pracy z najmłodszymi harcerzami nauczycielkom z klas I-III - pwd. Elżbiecie Sawickiej, phm. Reginie Rzepniewskiej i pwd. Małgorzacie Filim.


46 Gromada Zuchowa "Podlaskie Iskierki" - drużynowa phm. Zofia Wypychowska

    46 Gromada Zuchowa „Podlaskie Iskierki” rozpoczęła działalność we wrześniu 2011 roku. Tworzą ją uczniowie klasy pierwszej b, którzy spotykają się na zbiórkach w piątki. Drużynową jest phm. Zofia Wypychowska. Gromada liczy 12 zuchów: 8 dziewczynek i 4 chłopców. Celem zbiórek jest integracja zespołu, ponadto umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, tolerancja, współzawodnictwo.

Na zbiórkach zuchy realizują zadania wynikające z planu pracy, uczestniczą  w zabawach i grach integrujących, sportowych, uczą się piosenek, pląsów, wykonują prace plastyczne.

    Zuchy uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata 2011”.

 

   

    Brały udział w akcji charytatywnej ”Góra grosza”. 

    Wspólnie z 50 DH „Szare Szeregi” zuchy przygotowały wigilię zuchowo-harcerską. Było dzielenie się opłatkiem, spożywanie przygotowanych potraw, śpiewanie kolęd oraz piosenek zuchowych i harcerskich.

 

  

     21 grudnia 2011 zuchy uczestniczyły w uroczystości Betlejemskie Światło Pokoju przy ratuszu miejskim.

 

   

    Zuchy aktywnie włączyły się w doniosłą uroczystość 15 rocznicy nadania szkole imienia Szarych Szeregów. Godnie witały dostojnego gościa – księdza biskupa Antoniego Dydycza .

 

 

    Wspólnie z harcerzami z bielskiego hufca brały udział w spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem A. Dydyczem w Drohiczynie. Uczestniczyły we wspólnej modlitwie, spotkaniu z pątnikami i księżmi. 

 

   

       

 

    Zuchy zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku na 46 GZ „Podlaskie Iskierki” do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i ludzi dobrej woli.

 


20 Gromada Zuchowa "Wesołe Krasnoludki" - drużynowa pwd. Elżbieta Sawicka

    Gromada powstała w roku szkolnym 2007/2008. Liczyła 12 zuchów zgrupowanych w dwóch szóstkach: "Wesołki" i "Śmieszki". Uczestniczyła w wielu imprezach szkolnych, lokalnych i hufcowych, m.in. w "Imieninach Zucha" w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

 Chętnie brała udział w cyklicznych konkursach organizowanych przez Hufiec Bielsk Podlaski:

   Zuchy przygotowały kolędowanie harcerskie, wystawiały "Jasełka" w czasie przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz brały udział w akcji "Zapomniane mogiły".

 

    Na ręce komendanta Hufca ZHP w 2008 r. złożyły Obietnicę zuchową. Wykazały się przy tym wieloma umiejętnościami i wspaniałą znajomością Prawa zucha.

    Uroczystości te były wynikiem systematycznej pracy na zbiórkach zuchowych. Oto przykład zbiórki pod hasłem "Święto ziemniaka".